Registration TOEIC L&R
Name / Emri
(example / p.sh: ALTIN)
Last Name / Mbiemri
(example / p.sh: BARDHI)
Father's name / Atesia
(example / p.sh: AGIM)
Birthplace / Vendelindja
(example / p.sh: KASHAR - TIRANE)
Date of Birth / Datelindja
(example / p.sh: 05 June 1980)
Address, Street name, Number / Adresa, Emri i rruges, Numeri
(example / p.sh: Rr. Sami Frasheri 15
ose Fshati Bilaj, Fushe Kruje)
Country of issue / Vendi i leshimit te dokumentit
(example / p.sh: Shqiperi/Albania)
ID Number or Pasaporte / Nr i ID kartes ose Pasaportes
(example / p.sh: 023692357 or BA1234568) Photo example Info
Telephone / Telefon
(example / p.sh: 693062123) Info
Education / Arsimi
(example / p.sh: U.T - Economy Faculty / U.T - Fak Ekonomik) Info
Reason For Taking the Test / Arsyeja pse po jepni testin
(example / p.sh: MP-MSc-PhD/ MP-MSc-Doktorature)
Gender / Gjinia
Male / MashkullFemale / Femer
E-mail Address / Adresa E-mail
(example / p.sh: testtakers@gmail.com) Info
Confirm your e-mail / Konfirmo e-mail
(example / p.sh: testtakers@gmail.com) Info


Banka CREDINS, C/C - S.T.A, No. 644626